Logo Dịch Thuật Công chứng

Hướng dẫn thủ tục Hợp pháp hoá / Chứng nhận lãnh sự

Từ năm 2008, Dịch Thuật Số 1 cung cấp hướn dẫn làm thủ tục cho dịch vụ hợp pháp hóa / chứng nhận lãnh sự nhanh chóng cùng cam kết hàng đầu:

- Miễn phí in ấn

- Miễn phí giao nhận

- Lấy nhanh trong 10 ngày

- Thủ tục trọn gói, đơn giản

Hợp pháp hóa / chứng nhận lãnh sự là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định 111/2011/NĐ-CP

Hợp pháp hóa lãnh sự là quá trình mà cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên các giấy tờ, tài liệu xuất phát từ nước ngoài. Mục tiêu của quá trình này là để giấy tờ, tài liệu đó được coi là hợp lệ và có thể sử dụng chính thức tại Việt Nam.

Chứng nhận lãnh sự là quá trình xác nhận tính chính xác và hợp pháp của con dấu, chữ ký, và chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam, để chúng có thể được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Hình thức thực hiện, thời gian và lệ phí

Hình thức
Lệ phí

Nộp trực tiếp

30.000 VNĐ

Nộp qua dịch vụ bưu chính

30.000 VNĐ

Thời hạn xử lý thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự
– Trong 1 ngày làm việc và tối đa 5 ngày đối với hồ sơ trên 10 tờ tài liệu.
– Trong trường hợp cần kiểm tra con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, Bộ Ngoại giao sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản trong 5 ngày làm việc.

Hợp pháp hóa / chứng nhận lãnh sự ở đâu?

Đối với hình thức nộp trực tiếp trong nước

Nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại Hà Nội:
Cục Lãnh sự: 40 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội – Tel. (+84) 4 3799.3127
Địa chỉ nộp hồ sơ hợp pháp hóa tại Đà Nẵng
Sở ngoại vụ Đà Nẵng: Tầng 25, Trung tâm hành chính số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu – Điện thoại văn thư: (+84) 23 6381.0903
Làm thủ tục hợp pháp hóa / chứng nhận lãnh sự tại TPHCM:
Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh: 184 bis đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh – Tel: (+84) 28 3822.4224

Đối với hình thức nộp hồ sơ tại nước ngoài

Nộp thủ tục bao gồm hồ sơ lãnh sự tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

Đối với hình thức làm thủ tục hợp pháp hóa / chứng nhận lãnh sự online

Gửi qua đường bưu điện tới Cục lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp pháp hoá / Chứng nhận lãnh sự cần những gì?

Việc nắm rõ thủ tục cần chuẩn bị để làm chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đóng vai trò quan trọng trong việc công nhận tính pháp lý và sử dụng chính xác giấy tờ, tài liệu ở cả nước ngoài và Việt Nam

Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để dùng ở nước ngoài

Loại giấy tờ
Chi tiết

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK

Xuất trình giấy tờ tùy thân bao gồm CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu khi nộp trực tiếp hoặc cung cấp ảnh chụp giấy tờ tùy thân khi gửi qua bưu điện

Bản chính: 01

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự

Bản chính: 01

Bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự

Bản sao: 01

Phong bì bao gồm tem và thông tin chi tiết về địa chỉ người nhận (trong trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện)

Bản chính: 01

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu nước ngoài để dùng ở Việt Nam

Loại giấy tờ
Chi tiết

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK

Bản chính giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) khi nộp trực tiếp. Hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Không yêu cầu chứng thực cho bản chụp giấy tờ này

Bản chính: 01

Giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan ủy quyền khác thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận

Bản chính: 01

Bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự

Bản sao: 01

Bản dịch giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu không được lập bằng 2 thứ tiếng này). Bản dịch chỉ cần được thực hiện, không cần chứng thực. Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

Bản chính: 01

Bản chụp bản dịch giấy tờ, tài liệu

Bản chính: 01

Phong bì bao gồm tem và thông tin chi tiết về địa chỉ người nhận (trong trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện)

Bản chính: 01

Các loại giấy tờ không được hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ và tài liệu không được hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm những trường hợp sau:

  1. Giấy tờ đã bị sửa chữa, tẩy xóa mà không tuân theo quy định pháp luật.
  2. Giấy tờ giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật.
  3. Giấy tờ có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký, con dấu gốc.
  4. Giấy tờ có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Theo quy định của Điều 9 Nghị định 111/2011/NĐ-CP và các hiệp định quốc tế, không phải tất cả giấy tờ đều yêu cầu quá trình chứng nhận lãnh sự, ví dụ như:

Quốc gia
Loại giấy tờ miễn hợp pháp hóa

Afghanistan

Giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

Algeria

1. Giấy tờ, tài liệu dùng trong mục đích Tương trợ tư pháp về hình sự do các cơ quan có thẩm quyền của 2 nước cấp.
2. Giấy tờ dân sự, thương mại có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền cấp

1. Giấy tờ lao động (Điều 1.3), dân sự, gia đình, hình sự được cơ quan có thẩm quyền lập, chứng thực do các cơ quan có thẩm quyền của 2 bên cấp.
2. Giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan đại diện của Ba Lan tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ba Lan cấp

Bulgaria

1. Giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên cấp
2. Giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia cấp

Belarus

1. Giấy tờ dân sự (thương mại), gia đình, lao động, hình sự do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
2. Giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

1. Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết kết hôn, nhận cha, mẹ, con, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Campuchia cấp
2. Giấy tờ, tài liệu công dùng cho mục đích tương trợ tư pháp về dân sự
3. Giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

Cuba

1. Giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp
2. Giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng tại Việt Nam

Bước 1: Chứng thực giấy tờ tại cơ quan công chứng nước ban hành văn bản.
Bước 2: Xin chứng nhận từ cơ quan ngoại giao nước ban hành văn bản
Bước 3: Chứng nhận của đại diện ngoại giao Việt Nam để hợp pháp hóa lãnh sự.
Bước 4: Dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng tại nước ngoài

Bước 1: Dịch thuật và chứng nhận tài liệu Việt Nam sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ địa phương.
Bước 2: Chứng nhận lãnh sự tại Việt Nam hoặc nước ngoài
* Xin chứng nhận lãnh sự từ cơ quan ngoại giao Việt Nam.
* Nếu văn bản không có sẵn ở Việt Nam, có thể chứng nhận tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
Bước 3: Xin xác nhận từ cơ quan ngoại giao quốc gia nơi tài liệu sẽ được sử dụng để hợp pháp hóa lãnh sự.

Người mẫu Dịch Thuật Công Chứng

Hợp pháp hóa lãnh sự chất lượng cao

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Dịch Thuật Số 1 cam kết hỗ trợ bạn hoàn thành mọi thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự cho giấy tờ nước ngoài chỉ trong 8 ngày làm việc. Chúng tôi sở hữu đội ngũ chuyên gia có hiểu biết sâu sắc về quy trình và thủ tục, đem lại sự thuận tiện và chính xác cho mọi khách hàng. Với quy trình vận chuyển tài liệu an toàn trong và ngoài nước, thông tin của bạn được bảo vệ tốt nhất. Chỉ cần điền biểu mẫu đăng ký dưới đây, chúng tôi sẽ đảm nhận mọi thủ tục liên quan. Hãy để chúng tôi đồng hành, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành trình của bạn!

Hướng dẫn thủ tục Hợp pháp hoá/ Chứng nhận lãnh sự
45800
Khách hàng hài lòng
Hướng dẫn thủ tục Hợp pháp hoá/ Chứng nhận lãnh sự
900000
Dự án tiếng hoàn thành
Hướng dẫn thủ tục Hợp pháp hoá/ Chứng nhận lãnh sự
170000
Bản thảo dịch thuật
Hướng dẫn thủ tục Hợp pháp hoá/ Chứng nhận lãnh sự
3000
Dich giả trên toàn cầu

Liên hệ với chúng tôi về dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hoá lãnh sự

Cung cấp Dịch vụ tốt nhất

Nhanh, chính xác, đúng hẹn, xử lý khối lượng lớn đó là những gì khách hàng nói về dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự / Chứng nhận lãnh sự của chúng tôi.

Chất lượng tốt nhất

Chất lượng tuyệt vời

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ thủ tục lãnh sự cho khách hàng nhanh nhất, tư vấn chuyên nghiệp, giao nhận tài liệu miễn phí, xử lý nhanh nhất với các tài liệu Công Chứng Uỷ Quyền. Hãy gọi ngay Hotline: 0934.888.768 - 077.90.888.68 để được phục vụ ngay!

Giá tốt nhất

Giá luôn thấp nhất​​

Chúng tôi sử dụng các nền tảng quản lý dự án và hệ thống trang thiết bị hiện đại cho phép chúng tôi tự động hoá hóa các hoạt động và giảm chi phí thực hiện, vì vậy chúng tôi có thể thực hiện dự án với mức giá thấp nhất có thể cho khách hàng của mình.​

Khối lượng

Xử lý mọi trường hợp khó

Dịch thuật Số 1 với đội ngũ nhân viên đông đảo, am hiểu các thủ tục pháp lý về lãnh sự và mối quan hệ với các Cơ quan hành chính sẽ giúp đơn giản hoá thủ tục. Khách hàng chưa rõ về quy trình hay các vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình.

Quy trình làm việc tại Dịch Thuật Số 1

liên hệ
1. Liên hệ và báo giá

Nhận hồ sơ từ khách hàng và kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các giấy tờ cần hợp pháp hóa.

Gửi hồ sơ
2. Gửi hồ sơ

Tiến hành các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu theo quy định của pháp luật và yêu cầu của khách hàng.

document
3. Nhận kết quả

Giao nhận hồ sơ đã được hợp pháp hóa cho khách hàng, đảm bảo rằng mọi thủ tục đều được hoàn tất một cách nhanh chóng và chính xác.

Danh sách văn phòng giao dịch

VP Hà Nội: 
ĐT: 0243.784.2264 – 0243.519.0800
Email: hanoi@dichthuatso1.com
Địa chỉ: 46 Hoàng Cầu, Đống Đa

VP: HCM Cơ sở 2:
ĐT: 028.62.60.86.86 – 028.62.96.7373
Email: saigon@dichthuatso1.com
Địa chỉ: 187 CMT8, P4, Q3

VP HCM Cơ sở 1:
ĐT: 028.2253.8601 – 028.2253.8602
Email: hcm@dichthuatso1.com
Địa chỉ: 115 Võ Thị Sáu, P6, Q3

VP Đà Nẵng:
ĐT: 0236.62.76.777
Email: danang@dichthuatso1.com
Địa chỉ: Phòng 4.2.3, Tầng 4, Tòa nhà DanaBook, 76 Bạch Đằng

Chứng nhận - Giải thưởng

Tự hào được các tổ chức uy tín tại Việt Nam và trên Thế giới trao tặng những giải thưởng là minh chứng cho sự nỗ lực và thành công.

Giấy chứng nhận và Cúp "Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương năm 2022" trao tặng cho Dịch Thuật Công Chứng
Giải Thưởng "Sản Phẩm - Dịch Vụ Tiêu Biểu Châu Á Thái Bình Dương"
Giải Thưởng “Thương Hiệu Hàng Đầu – Top 3 Brands 2014”
Chứng nhận TOP 3 Thương hiệu Dịch Thuật Việt Nam
Giải Thưởng “Thương Hiệu Uy Tín – Trusted Brands 2016”
Chứng nhận Thương hiệu Dịch Thuật Uy Tín Chất Lượng

15 NĂM KINH NGHIỆM TỪ 2008

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng thực/ công chứng bản dịch, Dịch thuật Số 1 tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu và xử lý mọi trường hợp khó của khách hàng.

0

Tài Liệu Công Chứng/ Năm

0

Năm Kinh nghiệm

0

Nhân viên In-House

0

Hỗ trợ 24/24h

Bài viết mới nhất

Latest News and Articles