Logo Dịch Thuật Công chứng

dịch máy

Dịch thuật chuyên ngành Kỹ thuật

Dịch tài liệu Kỹ thuật (Technical translation) Dịch thuật kỹ thuật đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ kỹ thuật cụ thể và khả năng diễn đạt rõ ràng. Đội ngũ dịch giả chuyên môn trong lĩnh vực này không chỉ thành thạo các thuật ngữ kỹ thuật mà còn có kiến thức […]