Logo Dịch Thuật Công chứng

Báo giá dịch thuật công chứng

Dịch thuật bởi dịch giả Việt Nam

Đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam
Tìm hiểu thêm về Dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp là gì?

NGÔN NGỮ
GÓI CƠ BẢN

VNĐ/ 1 trang

Phổ biến
GÓI CHUYÊN NGÀNH

VNĐ/ 1 trang

Tốt nhất
HIỆU ĐÍNH

VNĐ/ 1 trang

Tiếng Anh
Tiếng Việt
60.000 49.000
80.000 60.000
27.500
Tiếng Việt
Tiếng Anh
65.000 55.000
85.000 65.000
30.000
Tiếng Trung
Tiếng Việt
70.000 63.000
80.000 72.000
35.000
Tiếng Việt
Tiếng Trung
75.000 68.000
85.000 77.000
40.000
Tiếng Nhật
Tiếng Việt
95.000 85.000
105.000 95.000
42.000
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
105.000 95.000
115.000 104.000
50.000
Tiếng Hàn
Tiếng Việt
95.000 85.000
121.000 100.000
42.000
Tiếng Việt
Tiếng Hàn
105.000 95.000
132.000 110.000
50.000
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
Tiếng Việt
77.000 69.000
88.000 79.000
35.000
Tiếng Việt
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
85.000 76.000
90.000 82.000
40.000
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Ukraina
Tiếng Việt
180.000 162.000
220.000 198.000
90.000
Tiếng Việt
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Ukraina
190.000 171.000
220.000 198.000
95.000
Tiếng Thái Lan
Tiếng Campuchia
Tiếng Lào
Tiếng Việt
160.000 144.000
180.000 162.000
80.000
Tiếng Việt
Tiếng Thái Lan
Tiếng Campuchia
Tiếng Lào
180.000 160.000
190.000 170.000
85.000
Báo giá dịch thuật công chứng

Dịch thuật bởi dịch giả Quốc tế

100% được dịch thuật bởi dịch giả bản xứ. Duy nhất chỉ có tại Dịch Thuật Số 1!
Tìm hiểu thêm về Dịch vụ dịch thuật bản xứ là gì?

NGÔN NGỮ
CƠ BẢN

VNĐ/ 1 trang

Phổ biến
CHUYÊN NGÀNH

VNĐ/ 1 trang

Tốt nhất
HIỆU ĐÍNH

VNĐ/ 1 trang

Tiếng Trung
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn
Tiếng Anh
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Ukraina
Tiếng Anh
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Ukraina
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Malaysia
Tiếng Indonesia
Tiếng Philippine
Tiếng Ả Rập
Tiếng Ấn Độ(Hindi)
Tiếng Do Thái
Tiếng Ba Tư
Tiếng Mông Cổ
Tiếng Myanmar
Tiếng Banladesh
Tiếng Kazakh‎
Tiếng Armenia‎
Tiếng Nepal‎
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Malaysia
Tiếng Indonesia
Tiếng Philippine
Tiếng Ả Rập
Tiếng Ấn Độ(Hindi)
Tiếng Do Thái
Tiếng Ba Tư
Tiếng Mông Cổ
Tiếng Myanmar
Tiếng Banladesh
Tiếng Kazakh‎
Tiếng Armenia‎
Tiếng Nepal‎
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Hà Lan
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Nauy
Tiếng La Tinh (Latin)
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Nauy
Tiếng La Tinh (Latin)
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Romania
Tiếng Bulgaria
Tiếng Croatia
Tiếng Estonia
Tiếng Bosnia
Tiếng Serbia
Tiếng Hungary
Tiếng Latvia
Tiếng Moldova
Tiếng Đảo Síp
Tiếng Turmenia
Và tất cả ngôn ngữ còn lại
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Romania
Tiếng Bulgaria
Tiếng Croatia
Tiếng Estonia
Tiếng Bosnia
Tiếng Serbia
Tiếng Hungary
Tiếng Latvia
Tiếng Moldova
Tiếng Đảo Síp
Tiếng Turmenia
Và tất cả ngôn ngữ còn lại
400.000 350.000
450.000 380.000
250.000
Báo giá dịch thuật công chứng
Dịch thuật bởi dịch giả Việt Nam

Đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam
Tìm hiểu thêm về Dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp là gì?

NGÔN NGỮ
GÓI CƠ BẢN

VNĐ/ 1 trang

GÓI CHUYÊN NGÀNH

VNĐ/ 1 trang

Tiếng Anh
Tiếng Việt
49.000
60.000
Tiếng Việt
Tiếng Anh
55.000
65.000
Tiếng Trung
Tiếng Việt
63.000
72.000
Tiếng Việt
Tiếng Trung
68.000
77.000
Tiếng Nhật
Tiếng Việt
85.000
95.000
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
95.000
104.000
Tiếng Hàn
Tiếng Việt
85.000
100.000
Tiếng Việt
Tiếng Hàn
95.000
110.000
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
Tiếng Việt
69.000
79.000
Tiếng Việt
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
76.000
82.000
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Ukraina
Tiếng Việt
162.000
198.000
Tiếng Việt
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Ukraina
171.000
198.000
Tiếng Thái Lan
Tiếng Campuchia
Tiếng Lào
Tiếng Việt
144.000
162.000
Tiếng Việt
Tiếng Thái Lan
Tiếng Campuchia
Tiếng Lào
160.000
170.000
Báo giá dịch thuật công chứng
Dịch thuật bởi dịch giả Quốc tế

100% được dịch thuật bởi dịch giả bản xứ. Duy nhất chỉ có tại Dịch Thuật Số 1!
Tìm hiểu thêm về Dịch vụ dịch thuật bản xứ là gì?

NGÔN NGỮ
CƠ BẢN

VNĐ/ 1 trang

CHUYÊN NGÀNH

VNĐ/ 1 trang

Tiếng Trung
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn
Tiếng Anh
330.000
350.000
Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn
330.000
350.000
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
Tiếng Anh
330.000
350.000
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
330.000
350.000
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Ukraina
Tiếng Anh
330.000
350.000
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Ukraina
330.000
350.000
Tiếng Malaysia
Tiếng Indonesia
Tiếng Philippine
Tiếng Ả Rập
Tiếng Ấn Độ(Hindi)
Tiếng Do Thái
Tiếng Ba Tư
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
350.000
380.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Malaysia
Tiếng Indonesia
Tiếng Philippine
Tiếng Ả Rập
Tiếng Ấn Độ(Hindi)
Tiếng Do Thái
Tiếng Ba Tư
350.000
380.000
Tiếng Mông Cổ
Tiếng Myanmar
Tiếng Banladesh
Tiếng Kazakh
Tiếng Armenia
Tiếng Nepal
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
350.000
380.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Mông Cổ
Tiếng Myanmar
Tiếng Banladesh
Tiếng Kazakh
Tiếng Armenia
Tiếng Nepal
350.000
380.000
Tiếng Hà Lan
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
350.000
380.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Thụy Điển
350.000
380.000
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Nauy
Tiếng La Tinh (Latin)
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
350.000
380.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Nauy
Tiếng La Tinh (Latin)
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
350.000
380.000
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Romania
Tiếng Bulgaria
Tiếng Croatia
Tiếng Estonia
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
350.000
380.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Romania
Tiếng Bulgaria
Tiếng Croatia
Tiếng Estonia
350.000
380.000
Tiếng Bosnia
Tiếng Serbia
Tiếng Hungary
Tiếng Latvia
Tiếng Moldova
Tiếng Đảo Síp
Tiếng Turmenia
Và tất cả ngôn ngữ còn lại
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
350.000
380.000
Tiếng Việt
hoặc
Tiếng Anh
Tiếng Bosnia
Tiếng Serbia
Tiếng Hungary
Tiếng Latvia
Tiếng Moldova
Tiếng Đảo Síp
Tiếng Turmenia
Và tất cả ngôn ngữ còn lại
350.000
380.000

Báo giá Công chứng - Sao y

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Dịch thuật công chứng
Tìm hiểu thêm về Công chứng bản dịch là gì?
Tìm hiểu thêm về Sao y bản chính là gì?

Công chứng tại Hà Nội

Công chứng tại Tp. Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc​
 • Công chứng tư nhân: 40.000 vnđ/ 1 bản
 • Công chứng tư pháp: 60.000 vnđ/ 1 bản
 • Công chứng tiếng hiếm: 100.000 vnđ/ 1 bản
 • Sao y trên 20 trang: 8.000 vnđ/ 1 trang
 • Sao y dưới 20 trang: 10.000 vnđ/1 trang

Công chứng tại Hồ Chí Minh

Công chứng tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam
 • Công chứng tư nhân: 50.000 vnđ/ 1 bản
 • Công chứng tư pháp: 50.000 vnđ/ 1 bản
 • Công chứng tiếng hiếm: 100.000 vnđ/ 1 bản
 • Sao y trên 20 trang: 8.000 vnđ/ 1 trang
 • Sao y dưới 20 trang: 10.000 vnđ/1 trang

Tư vấn lựa chọn gói Dịch thuật phù hợp

Dịch thuật
Gói Cơ bản

Áp dụng với các loại tài liệu đơn giản như:
 • Hồ sơ Giấy tờ cá nhân
 • Hợp đồng lao động
 • Tài liệu công chứng
 • Và một số tài liệu đơn giản khác.​
PHỔ BIẾN

Dịch thuật
Gói Chuyên ngành

Áp dụng với các loại tài liệu chuyên ngành như:
 • Tài liệu Kỹ thuật/ Xây dựng/ Công trình
 • Tài liệu Pháp luật/ Tài chính/ Kinh tế
 • Tài liệu Khoa học/ Hoá chất
 • Tài liệu Truyền thông/ Marketing/ Quảng cáo
 • Tài liệu Công nghệ thông tin/ Phần mềm/ Web
 • Tài liệu Giáo dục/ Y tế/ Môi trường,
 • Tài liệu Logistic/ Du lịch
 • Bản địa hoá Game/ Trò chơi điện tử
TỐT NHẤT

Hiệu đính
Bản dịch

Hiệu đính bởi chuyên gia hàng đầu
 • Kiểm tra lỗi ngữ pháp
 • Kiểm tra chính tả
 • Chỉnh sửa lỗi diễn đạt
 • Đối chiếu lại nội dung với văn bản gốc
Ghi chú:

  Yêu cầu báo giá dịch thuật

  Hướng dẫn

  Quy trình làm việc của chúng tôi

  Dịch thuật tài liệu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

  Gửi yêu cầu dịch thuật

  Bạn có thể gửi tài liệu cho chúng tôi theo nhiều hình thức khác nhau như qua email, trực tiếp tại văn phòng, qua Zalo, qua Facebook hoặc gửi trực tiếp tại Form bên cạnh.

  Dịch thuật tài liệu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

  Nhận báo giá và hoàn tất thanh toán

  Chúng tôi sẽ gửi lại báo giá ngay khi nhận được yêu cầu của bạn. Vui lòng hoàn thành thanh toán theo báo giá để dịch vụ được triển khai ngay lập tức.

  Dịch thuật tài liệu từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

  Nhận bản dịch và hồ sơ công chứng

  Chúng tôi sẽ trả lại bản giao dịch / hoặc hồ sơ công chứng cho bạn ngay sau khi nó hoàn tất.

  Dành cho khách hàng

  Câu hỏi thường gặp

  Chi phí dịch thuật thường được tính dựa trên số từ hoặc số trang của tài liệu gốc. 

  Có, chi phí dịch thuật thường thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ. Một số ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga có thể có mức giá dịch thuật thấp hơn so với các ngôn ngữ ít phổ biến hoặc chuyên ngành. Điều này có thể phụ thuộc vào sự phổ biến của ngôn ngữ, độ khó của ngôn ngữ đó, cũng như nhu cầu và nguồn lực dịch giả có sẵn trên thị trường.

   
   

  Dịch vụ khẩn cấp thường bị tính thêm phí so với dịch vụ dịch thuật thông thường. Khi bạn yêu cầu dịch vụ khẩn cấp, dịch giả sẽ phải làm việc nhanh hơn và có thể phải làm ngoài giờ hành chính hoặc trong thời gian ngắn hơn so với dự kiến. Do đó, để đảm bảo chất lượng dịch thuật và bù đắp cho sự vất vả của dịch giả, chúng tôi thường tính thêm phí cho dịch vụ khẩn cấp. Mức phí phụ thu này có thể phụ thuộc vào độ khẩn cấp của yêu cầu và thời gian hoàn thành mong muốn.

  Có, chi phí dịch thuật có thể thay đổi tùy thuộc vào độ khó của tài liệu. Tài liệu chuyên ngành hoặc có nội dung phức tạp thường yêu cầu dịch giả có kiến thức chuyên môn sâu hơn và mất nhiều thời gian hơn để dịch chính xác. Do đó, chi phí dịch thuật cho những tài liệu này thường cao hơn so với tài liệu thông thường.

  Các ví dụ về tài liệu chuyên ngành có thể bao gồm tài liệu y học, kỹ thuật, pháp lý, tài chính, văn bản khoa học, công nghệ thông tin v.v. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể áp dụng một mức giá cao hơn cho mỗi trang để đảm bảo chất lượng dịch thuật và bù đắp cho việc sử dụng dịch giả có chuyên môn cao.

   
   

  Chúng tôi chấp nhận một số hình thức thanh toán sau:

  1. Chuyển khoản ngân hàng
  2. Tiền mặt: Trong trường hợp bạn đến trực tiếp văn phòng của công ty dịch thuật, có thể chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt.

  Chúng tôi thường ghi rõ các hình thức thanh toán ngay trong báo giá dịch thuật.

   

  Nếu bạn cần hóa đơn thuế VAT, bạn vui lòng thông báo với người phụ trách đơn hàng để chúng tôi tiến hành xuất hoá đơn theo đơn hàng của bạn.

  Chúng tôi thường hỗ trợ khách hàng quốc tế trong việc thanh toán bằng cách cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt. Một số phương thức thanh toán thường được sử dụng cho khách hàng quốc tế bao gồm:

  1. PayPal: PayPal là một phương thức thanh toán phổ biến cho giao dịch quốc tế.

  2. Chuyển khoản quốc tế.

  Lưu ý rằng một số phương thức thanh toán quốc tế có thể tính phí giao dịch hoặc chênh lệch tỷ giá hối đoái. Bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện của từng phương thức thanh toán để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các chi phí liên quan. Nếu có thắc mắc, đừng ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và hỗ trợ.

   

  Tại DTS1 sử dụng các phần mềm hỗ trợ dịch thuật, như SDL Trados, MemoQ, hoặc Wordfast, để giúp dịch giả làm việc hiệu quả hơn. Các phần mềm này hỗ trợ dịch giả bằng cách cung cấp gợi ý dịch, quản lý bộ nhớ dịch (Translation Memory), và kiểm soát chất lượng dịch thuật.

  DTS1 có khả năng dịch thuật nhiều loại tài liệu khác nhau, từ tài liệu thông thường đến tài liệu chuyên ngành.

  Một số loại tài liệu mà các công ty dịch thuật thường xử lý bao gồm:

  1. Tài liệu chung: Bao gồm tài liệu văn phòng, báo cáo, hướng dẫn sử dụng, thư từ, v.v.
  2. Tài liệu kỹ thuật: Hướng dẫn kỹ thuật, bản vẽ, thông số kỹ thuật, v.v.
  3. Tài liệu pháp lý: Hợp đồng, văn bản luật, giấy tờ pháp lý, v.v.
  4. Tài liệu y học: Báo cáo y học, hồ sơ bệnh án, tài liệu dược phẩm, v.v.
  5. Tài liệu tài chính: Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, v.v.
  6. Tài liệu giáo dục: Sách giáo khoa, tài liệu đào tạo, v.v.
  7. Tài liệu văn hóa và nghệ thuật: Sách, tạp chí, phụ đề phim, v.v.
   
  1. Hợp đồng bảo mật thông tin (NDA): Chúng tôi thường ký kết hợp đồng bảo mật thông tin (Non-Disclosure Agreement) với khách hàng và dịch giả để đảm bảo rằng tất cả các bên sẽ giữ bí mật thông tin trong quá trình dịch thuật.

  2. Chính sách bảo mật: Chúng tôi có chính sách bảo mật rõ ràng và công khai, đảm bảo rằng họ sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin kinh doanh của khách hàng.

  3. Hệ thống quản lý dữ liệu an toàn: DTS1 sử dụng các hệ thống quản lý dữ liệu an toàn, bao gồm mã hóa dữ liệu, giới hạn quyền truy cập và sao lưu dữ liệu định kỳ.

  4. Đào tạo và nâng cao nhận thức bảo mật cho nhân viên: DTS1 đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin cho nhân viên, đảm bảo họ hiểu và tuân thủ các quy định bảo mật.

  5. Kiểm soát và theo dõi hoạt động của dịch giả: Chúng tôi theo dõi hoạt động của dịch giả trong quá trình dịch thuật, giúp ngăn chặn việc rò rỉ thông tin không mong muốn.

  Có, vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Chúng tôi có chính sách cam kết bảo hành bản dịch trọn đời và sẵn sàng chỉnh sửa các lỗi sai nếu khách hàng yêu cầu hoàn toàn miễn phí trong thời gian nhanh nhất có thể. Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

  DTS1 tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ bản địa hóa chất lượng cao. Chúng tôi hiểu rằng bản địa hóa không chỉ là việc dịch thuật ngôn ngữ mà còn là việc thích ứng văn hóa, đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ, và tài liệu của khách hàng trở nên phù hợp và dễ tiếp cận với người dùng tại thị trường mục tiêu.

  Với đội ngũ dịch giả và chuyên gia bản địa hóa giàu kinh nghiệm, DTS1 cam kết cung cấp các giải pháp bản địa hóa toàn diện và chuyên nghiệp cho mọi loại sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi hỗ trợ các lĩnh vực đa dạng như phần mềm, ứng dụng di động, trang web, nội dung giáo dục, tài liệu kỹ thuật, quảng cáo và marketing, và nhiều hơn nữa.

  Quá trình bản địa hóa của DTS1 luôn tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, nắm bắt đúng đặc điểm văn hóa và ngôn ngữ của thị trường mục tiêu. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo rằng bản địa hóa được thực hiện một cách hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất.

  Ngoài ra, DTS1 luôn đề cao việc đảm bảo chất lượng trong mọi dự án bản địa hóa. Chúng tôi áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm việc kiểm tra, hiệu đính, và biên tập bản dịch, đồng thời không ngừng nâng cao kỹ năng và chuyên môn của đội ngũ dịch giả.

  Tại DTS1, chúng tôi tin tưởng rằng việc cung cấp dịch vụ bản địa hóa chất lượng cao sẽ giúp khách hàng mở rộng thị trường, tăng cường uy tín và thành công trong kinh doanh quốc tế.

   

  DTS1 cam kết hỗ trợ tối đa cho khách hàng không thành thạo tiếng Anh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và giao tiếp với đối tác quốc tế. Đội ngũ dịch giả chuyên nghiệp của DTS1 sẵn sàng dịch thuật tài liệu, hội thoại, hội nghị, và sự kiện liên quan đến ngôn ngữ mà khách hàng yêu cầu.

  Ngoài ra, DTS1 còn hỗ trợ khách hàng trong việc hiểu rõ các quy trình, điều khoản, và yêu cầu của dịch vụ dịch thuật bằng ngôn ngữ mà họ thuần thục. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng và thuận tiện tối đa cho mọi khách hàng.

   
  Người mẫu Dịch Thuật Công Chứng
  Tại sao nên chọn Dịch Thuật Số 1

  Giải Pháp Dịch Thuật Chất Lượng Cao

  Với đội ngũ biên dịch viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi đảm bảo chính xác và đúng tiêu chuẩn cho mọi tài liệu dịch thuật công chứng. Quy trình dịch vụ linh hoạt và nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, Dịch Thuật Số 1 tự hào là đối tác tin cậy cho dịch thuật công chứng. Hãy lựa chọn Dịch Thuật Số 1 để tiết kiệm thời gian và chi phí của bạn!

  Báo Giá Dịch Thuật Công chứng
  45800
  Khách hàng hài lòng
  Báo Giá Dịch Thuật Công chứng
  90000
  Dự án hoàn thành
  Báo Giá Dịch Thuật Công chứng
  100
  Ngôn ngữ trên toàn thế giới
  Báo Giá Dịch Thuật Công chứng
  100000
  Dich giả xuất sắc trên toàn cầu

  Chứng nhận - Giải thưởng

  Chúng tôi tự hào được công nhận bởi nhiều chứng chỉ và giải thưởng uy tín trong ngành, phản ánh sự chuyên nghiệp và chất lượng cao trong dịch vụ. Những thành tựu này không chỉ là niềm tự hào của công ty mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc duy trì tiêu chuẩn dịch vụ hàng đầu.

  Giấy chứng nhận và Cúp "Sản phẩm - Dịch vụ tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương năm 2022" trao tặng cho Dịch thuật Số 1
  Giải Thưởng "Sản Phẩm - Dịch Vụ Tiêu Biểu Châu Á Thái Bình Dương"
  Giải Thưởng “Thương Hiệu Hàng Đầu – Top 3 Brands 2014”
  Chứng nhận TOP 3 Thương hiệu Dịch Thuật Việt Nam
  Giải Thưởng “Thương Hiệu Uy Tín – Trusted Brands 2016”
  Chứng nhận Thương hiệu Dịch Thuật Uy Tín Chất Lượng

  Đánh giá của khách hàng về chúng tôi

  Anh Lê Văn Hùng Khách hàng tại HCM

  Dịch Thuật Số 1 thực sự tuyệt vời. Họ rất chuyên nghiệp và nhạy bén. Tôi sẽ gửi cho họ nhiều công việc hơn trong tương lai.

  Anh Trần Văn Đang
  Anh Trần Văn Đang Khách hàng tại HN

  Dịch Thuật Số 1 đáng tin cậy và cung cấp bản dịch chất lượng cho tôi. Đội hỗ trợ của họ nhanh chóng đến mức trả lời trong vài phút và chia sẻ các tệp đã hoàn thành đẹp đẽ hoàn hảo trong vòng vài giờ. Đừng bao giờ nói không, đó là câu ngạn ngữ của họ! Rất khuyến khích hợp tác với họ và thái độ chuyên nghiệp và sự vui vẻ.

  Chị Hoàng Thị Hương
  Chị Hoàng Thị Hương Khách hàng tại HN

  Tôi dịch và công chứng các giấy tờ cá nhân ở đây một cách nhanh chóng và chính xác. Rất hài lòng với dịch vụ của họ.

  Lương Mỹ Dung
  Cô Lương Mỹ Dung Khách hàng tại ĐN

  Họ đã làm rất tốt. Tôi đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp và tiếng Đức. Chúng tôi sẽ thuê tiếp họ dịch tiếng Tây Ban Nha. Một đơn vị dịch đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ thuê họ nhiều lần.

  Lương Hoài Nam
  Anh Lương Hoài Nam Khách hàng tại HCM

  Tôi đã dùng dịch vụ dịch thuật công chứng bằng cấp, chứng chỉ của Dịch thuật Số 1 và rất hài lòng với chất lượng và tốc độ làm việc của họ.

  Chị Lê Thị Hồng
  Chị Lê Thị Hồng Khách hàng tại HCM

  Rất thích làm việc với Dịch Thuật Số 1, đội ngũ của họ nhanh chóng nắm bắt được bản chất của dự án và làm việc hiệu quả để đạt được các mục tiêu của dự án. Tôi rất mong được làm việc với Dịch Thuật Số 1 một lần nữa.

  Hướng dẫn

  Làm thế nào để gửi tài liệu dịch

  01

  Gửi yêu cầu

  Quý khách hàng vui lòng gửi Yêu cầu dịch thuật cho chúng tôi qua Email / Zalo / Trực tiếp tại văn phòng.

  02

  Nhận báo giá

  Nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp báo giá cho quý khách theo yêu cầu.

  03

  Thanh toán

  Quý khách hàng vui lòng thanh toán theo báo giá để DTS1 tiến hành dịch hồ sơ theo yêu cầu.